goc_01

GOS Trends 2013

Skills:

Jaar:

2013

In opdracht van:

GOC

Layout en animatie:

Kitty Hieltjes

Zoek de cash cow
Trends in de creatieve industrie 2013

Design Thinking: durven en doen.
Over de waarde van Design Thinking bij innovatie.

‘Is iedereen er klaar voor/ Dan beginnen we nu eerste met de gekke-koe-oefening.
Jullie opdracht is:
Schets drie verschillende businessmodellen met gebruik van een koe. Begin eerst met het verzamelen van de eigenschappen van een koe (inderdaad, melk geven, loeien…) en bedenk een innovatief businessmodel. Schrijf of teken het resultaat op de flipover. Je hebt drie minuten de tijd’

Door creatieve associatieopdrachten worden mensen uit hun dagelijkse denkpatroon gehaald. Ze worden gedwongen te associëren en komen daardoor tot meer en verrassender resultaten. Vandaag de dag voorziet dat in een grote behoefte. In 2012 deed GOC onderzoek naar acties die bedrijven in de creatieve industrie ondernemen om innovatiever te worden; ze streven ernaar dat hun medewerkers meer ‘out of de box’ gaan denken en initiatief-rijker worden.

Design Thinking is de verzamelnaam voor een groot aantal methodes en technieken die worden gebruikt door de ontwerpers en vormgevers. Deze methodes en technieken worden steeds vaker benut buiten het creatieve domein, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe business, een loopbaan, het bieden van nieuwe diensten of het beter organiseren van een productieproces. Design Thinking helpt mens en bedrijf om innovatiever te zijn.

Wat houdt Design Thinking precies in?
Hoe werkt het?
Kunnen de niet-creatieven het leren?
Helpt Design Thinking echt meer innovatief te zijn?

Dat gaan we in deze app uitzoeken.
Download App  

Afbeeldingen van deze App: